Beteendekliniken Sverige

Vad gör vi?

Beteendekliniken Sverige skapar engagerade, välmående och högpresterande företag, organisationer och människor.

Vad vill vi?

Vi strävar alltid efter att Ni som kunder ska uppleva och känna kvalité och ett gott bemötande när Ni anlitar oss. Ert leende är vår belöning!

Vad kostar vi?

Oavsett vilka tjänster eller vilka leveranssätt Ni väljer så lovar vi ett marknadsmässig bra pris till alla våra kunder.


Beteendekliniken Sverige

Välkomna till det lilla företaget med den stora kunskapen och långa erfarenheten av att hjälpa företag, organisationer och människor att bli engagerade, välmående och högpresterande. Här finns dessutom en enorm glädje, motivation och lust att skapa leenden och drivkraft hos våra kunder! Vi möter er i nuläget och tar er till önskat läge genom att utveckla, anpassa och förändra beteenden och skapa en hållbar förändring. Se gärna under våra tjänster hur vi kan hjälpa just dig att ta steget mot något bättre och mer lustfyllt.

Vi är certifierade i:

  • Extended DISC

  • Fokusprofilen

  • Kompentensprofilen


Våra tjänster

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra tjänster och priser, samt hur vi kan anpassa dem så de passar just ert behov.

Förändringsledning och kreativ processledning

Förändrat beteende leder till bättre resultat!

7 av 10 företag misslyckas med att förändra sitt förändringsarbete, men givetvis så går det att genomföra organisationsförändringar med goda resultat. Vi hjälper Er att stärka Er förmåga att göra medvetna val, bevara det som fungerar och stötta alla i organisationen i rätt takt och givetvis med hänsyn till Er företagskultur. Ni kommer i slutet av processen att ha Er egen kompetens att leda förändringen mot mätbara resultat och all kompetens kommer vara kvar i Er organisation.

Samtalsterapi

Vi erbjuder dig som klient ett urval av terapiformer såsom motiverande samtal (MI), Acceptance and commitment therapy (ACT) och kris- och stödsamtal. Utifrån dina / era behov och målsättningar väljer vi behandlingsform och metod tillsammans. Vi erbjuder även internetbehandling. Målsättningen är att Ni som klienter ska känna Er trygga och väl omhändertagna. Behandlingar hos Beteendekliniken tas inte emot av remisser utan endast av privata kunder. 

Tjänsten finns även online.

Professionell coaching

Professionell coaching i enlighet med ICF:s standard vilket innebär att metoder, kärnkompetenser och etiska riktlinjer följer riktlinjerna för professionell coaching. Först definierar vi nuläget och ditt önskade läge. Sen hittar vi en strategi för att ta oss från nuläget till din målsättning. Vi följer din agenda för att nå ditt mål och för att få fram det som är bäst för just dig och din utveckling. Du får med dig ett långsiktigt och hållbart lärande om dig själv och utvecklar din självkännedom och målfokusering.

Tjänsten finns även online.

Våra tjänster

Kontakta oss gärna för att få mer information om våra tjänster och priser, samt  hur vi kan anpassa dem så de passar just ert behov.

Konflikthantering

Beteendekliniken kan bidra till en effektiv konflikthantering genom att ställa en diagnos vid uppkommen konflikt och ge stöd och råd för hantering och effektiva konfliktavslut. Vi inventerar er organisations konfliktpotential vad gäller samarbetskultur, arbetsorganisation och förutsägbara konfliktfrågor. Det skapar förutsättningar för en tidig konfliktlösning genom exempelvis ett forum för konflikthantering, signalsystem för ingripanden, samt ingripande konflikthantering i form av medling och gruppmedling för att skapa en god konfliktdialog.

Extended DISC 

För dig/Er som vill utvecklas och få en självinsikt i vad som driver dig att göra det du gör. Att förstå hur du /ni kan uppfattas av andra människor och hur du/ni bäst kommunicerar med andra. Ni svarar på frågor online som tar cirka 15 minuter och därefter träffas vi och går igenom Er rapport. Det finns möjlighet för dig/ni  att ta med dig din partner, kollega eller vän. Vi går igenom era DISC-analyser vid ett gemensamt tillfälle och ni får även en rapport där vi har satt ihop era styrkor, kommunikationsfallgropar och hur du/ni kan utvecklas tillsammans.

Tjänsten finns även online.

Fokusprofilen

Fokusprofilen ger Er en inblick i vad en kandidat eller en medarbetare föredrar att fokusera på och vilken typ av uppgifter de trivs bäst med, samt om medarbetarna har rätt uppgifter och fokuserar på de områden som är mest ändamålsenliga för organisationen. Ni kan även se hur väl medarbetarna kompletterar varandra eller om de till exempel fokuserar för mycket på detaljer och för lite på att uppnå resultat. Fokusprofilen ger ett underlag för en konstruktiv dialog kring ansvar, motivation, utmaningar och utveckling - oavsett om samtalet syftar till att rekrytera, introducera eller utveckla.

Tjänsten finns även online.

Kompetensprofilen

Med sina 320 påståenden fördelade på 16 personlighetsdrag är kompetensprofilen en av de mest omfattande profilverktygen på marknaden för att rekrytera, introducera och utveckla medarbetare och ledare. Ni fyller i en profil online och vi ger Er återkoppling med en tydlig grafisk överblick och tolkningstexter som ger Er en utgångspunkt för en öppen och likvärdig dialog och syftar till att antingen hjälpa dig att finna den rätte medarbetaren, eller att utveckla dem du redan har.

Tjänsten finns även online.


Våra samarbetspartners

Beteendekliniken strävar efter att alla våra samarbeten ger ett mervärde till våra kunder och klienter. Våra samarbetspartners delar våra värderingar, men de tillför också värdefull kunskap och erfarenheter från sina respektive specialistområden, vilket hjälper oss att växa och leverera kvalité till just Er.

CoachMastery


Kontakta oss


Namn E-post Meddelande Skicka in

Kontaktuppgifter


Malmö   

+46(0)724039397

info@beteendekliniken.se